ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme Digidea Dijital Hizmetler Ltd. Şti.
(Bundan böyle "Meslektaşınasor.com" olarak anılacaktır) ile Meslektaşınasor.com sitesine işbu sözleşmede belirtilen koşullar kapsamında kayıt olan Üye hekim arasında, Üye hekimin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, üyeye Meslektaşınasor.com tarafından sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Meslektaşınasor.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

Site, yalnızca doktorların kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır. Üye, mesleği ile ilgili beyanları da dahil olmak üzere, Web sitesine verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Üye olmak isteyen kişi, Meslektaşınasor.com tarafından oluşturulan başvuru onaylama prosedürün tamamlanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Meslektaşınasor.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile siteye üye olabilir. Üyelik bilgilerinin eksik ya da gerçek dışı olduğunun tespiti halinde Meslektaşınasor.com, kayıt yaptıran kişinin üyeliğini derhal ve ayrıca bir bildirime gerek duyulmadan iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.

4. MESLEKTAŞINASOR.COM’UN HİZMET VE SORUMLULUKLARI

1) Meslektaşınasor.com sitesi üzerinden üye olan hekimlerin, sitede yer alan hastalık alanları ile ilgili sorularını, alanlarında uzman fikir liderlerine telefon aracılığıyla sorabilecekleri bir platformdur. Üyeler, ilgili danışman hekimin takviminde yer alan uygun randevu tarih ve saatini seçerek randevu talebinde bulunur. Meslektaşınasor.com, seçilen tarih ve saatte üye hekim ile danışman hekim arasında gerçekleştirilecek olan ve 10 dakika ile sınırlı telefon görüşmesini organize eder. Danışman hekimlerin verdikleri cevaplar, hasta görüşmesi yapılmadan ve muayene edilmeden verilen cevaplar oldukları için sadece bilgilendirme ve fikir verme amacı taşırlar.

2) Meslektaşınasor.com’da yer alan hizmetin tamamından faydalanabilmek ve danışman hekimlere telefon aracılığıyla soru sorabilmek için üyelik şarttır.

3) Meslektaşınasor.com, sunmuş olduğu hizmetlerinin içeriğini ve özelliklerini değiştirme/kısıtlama hakkını her zaman saklı tutar. Meslektaşınasor.com, danışman hekimlerin vermiş olduğu görüşlerin doğruluğunu teyit etmez, içeriğini denetlemez. Danışman hekimlerin vermiş olduğu görüş ve bilgiler nedeni ile sorumlu tutulamaz. Meslektaşınasor.com telefon görüşmelerini kayıt altına almamaktadır.

4) Meslektaşınasor.com, üyelerden hiçbir isim altında ücret ve bedel talep etmez. Meslektaşınasor.com, danışman hekimlerin şahıs bazında düzenli olarak site içerisinde faaliyette bulunacaklarının garantisini veremez. SİTE, Mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için makul bir süre için durdurma hakkına sahiptir.

5) Meslektaşınasor.com, vermiş olduğu hizmetlere ilişkin kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. Üyeler iş bu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.

5. ÜYELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI

1) Üye hekim, Meslektaşınasor.com aracılığıyla yapmış olduğu görüşmelerden edindiği bilgilerin teşhis ve tedavi amaçlı olmadığını, danışman hekimin vermiş olduğu görüşlerden ve bilgilerden Meslektaşınasor.com’un sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

2) Hekim-Hekim görüşmelerinde söz konusu olabilecek herhangi bir advers reaksiyon, hamilelik, gebelik döneminde kullanım, aşırı doz, kötüye kullanım, yanlış kullanım, etkisizlik bildirimi durumunda 15 Nisan 2014 tarihli Ürünlerin Güvenliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğini üye hekim taahhüt eder. Bu sözlü iletişimin herhangi bir kayıt altına alınmadığı ve bu web portalinin teknik sorumluları, yöneticileri ya da destekçileri bu iletişime dahil olmadığı için Üye-Danışman Hekim telefon görüşmesi esnasında sözü geçebilecek tıbbi ürünle ilgili güvenlilik ya da kalite sorunlarını ilgili mevzuata uygun biçimde şahsen bildirim yapacağını üye peşinen taahhüt eder. Bu platformdan advers olay bildirimi yapılmamaktadır.

3) Üye hekim, site üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur.

4) Üye hekim siteden sadece kişisel amaçlar ile faydalanabileceğini, site içerisinde bulunan hiç bir hizmeti ticari olsun olmasın başkalarına kullandıramayacağını beyan eder.

5) Üye hekim, kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Üyelerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla Meslektaşınasor.com’un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6) Üye hekim, işbu sözleşme ile üyelik formuna girdiği eposta adresi ve cep telefon numarasının sadece Meslektaşınasor.com için yapılacak bilgilendirme ve haber verme içerikleri için kullanılmasına izin vermektedir. Meslektaşınasor.com üye hekimlere belirli aralıklarla bilgilendirici e-bülten ve SMS gönderecektir.

6. GİZLİLİK POLİTİKASI

Meslektaşınasor.com, üyelere ait gizli bilgileri, aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandıramaz.
Meslektaşınasor.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Meslektaşınasor.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Meslektaşınasor.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Meslektaşınasor.com, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Meslektaşınasor.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Meslektaşınasor.com’ dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Meslektaşınasor.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın siteye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Meslektaşınasor.com’un makul kontrolü haricinde gelişen ve MeslektaşınaSor.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.,

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.
İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.